Shinji Higuchi

Shinji Higuchi

Birthday: 22 September 1965, Tokyo, Japan
Shinji Higuchi was born on September 22, 1965 in Tokyo, Japan. He is known for his work on Shin Gojira (2016), Shingeki no kyojin (2015) and Nobô no shiro (2012). He is married to Noriko Takaya.
Feedback about this page?

Feedback about this page?