Tsuru-sennin
Tsuru Sen'nin (Tsuru means crane bird) is a rival of Kame Sen'nin (Kame means turtle), both former students of Mutaito Sensei. Tsuru Sen'nin is the first martial arts master of Tenshinhan and Chaozu.
  • Tsuru-sennin movies list

Feedback about this page?

Feedback about this page?